Zarząd Fundacji

PH.jpg

dr hab. Paweł Holas

Prezes

Certyfikowany nauczyciel i terapeuta podejść opartych na uważności: Programu Redukcji Stresu Opartego na Uważności (MBSR), Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT) i Uważnego Samo-Współczucia (MSC, pierwszy stopień); terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), psychiatra. Współzałożyciel (2008r) i pierwszy Prezesem Polskiego Towarzystwa Mindfulness (PTM), obecnie członek zarządu PTM. Uczeń Jona Kabat-Zinna twórcy programu redukcji stresu opartego na uważności (MBSR), którego zaprosił do Polski w 2009r. Współorganizator międzynarodowej konferencji - I Conference on Practical Application of Buddhism in Western Psychology; Mindfulness, Theory and Practice, w listopadzie 2008 na SWPS w Warszawie. Od ponad 10 lat obok własnej praktyki uważności szkoli się w prowadzeniu treningów uważności i współczucia oraz metodach na nich opartych w psychoterapii uczestnicząc w licznych międzynarodowych treningach, warsztatach i konferencjach.
Od wielu lat stosuje uważność w praktyce psychoterapeutycznej indywidualnej i grupowej, m in. prowadząc trening uważności w ramach grupowej CBT zaburzeń lękowych na oddziale dziennym, grupy terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT) dla osób cierpiących na zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe jak i grupy terapii poznawczej opartej na uważnym samo-współczuciu (MSC) dla osób z zaburzeniami lękowymi (fobią społeczną). Wykładowca akademicki, w latach 1999-2014 etatowy pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2014 Wydziału Psychologii UW. Prowadzi liczne warsztaty, szkolenia i wykłady dotyczące zagadnień związanych z uważnością, (samo)współczuciem i psychoterapią. Obok pracy klinicznej i dydaktycznej zajmuje się badaniami naukowymi prowadząc projekty badawcze i dociekania teoretyczne dotyczące uważności oraz samo-współczucia. Badania dotyczą m in.: skuteczności klinicznej, aspektów psychofizjologicznych i mediatorów zmiany w ramach 8 tyg. MBCT w nawracającej depresji (jedno z ramion grantu NCN Harmonia), wpływu treningu uważności na funkcje poznawcze, efektów rozwijania samo-współczucia (w fobii społecznej i depresji) oraz neuronalnego podłoża współczucia i samo-współczucia, a także efektów treningu wdzięczności dla zmniejszaniu stresu, depresyjności oraz wzrostu dobrostanu psychicznego.

Ewa_Kaian_Kochanowska_duze.jpg

Ewa Kaian Kochanowska

Wiceprezes

Nauczycielka Metody Redukcji Stresu Opartej na Uważności – Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR, certyfikowana w Institute for Mindfulness-Based Approaches w Niemczech. Prowadzi kursy redukcji stresu na bazie uważności, warsztaty, wykłady o uważności oraz zajęcia mindful jogi. Jest nauczycielką akademicką na studiach dziennych i podyplomowych Uniwersytetu SWPS w Sopocie i we Wrocławiu.

Ukończyła roczne intensywne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych. Obecnie uczestniczy w szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena w Warszawie afiliowanym przez Florida Society for Bioenergetic Analysis.

Twórczyni projektu i założycielka Kliniki Stresu. Autorka publikacji z zakresu zastosowania Mindfulness w edukacji.  Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wielu kursów prowadzonych w Polsce, UK, USA, Holandii. Autorka książki “Uważność. Spokojny umysł, jasne myśli, dobre życie.”

Lubi gotować według pięciu przemian i jeździć na wycieczki rowerowe.

image1.jpeg


Marzena Modzelewska-Szuca

Członek Zarządu

Wieloletnia menedżerka w branży morskiej, dbająca o dobre relacje biznesowe, a także umowy handlowe i oraz organizację szkoleń, konferencji i targów. Doskonała organizatorka wydarzeń i filar sfery prawnej i księgowej Fundacji. Z otwartym sercem i umysłem angażuje się w każde działanie. 

Pasjonatka psychologii oraz filozofii Dalekiego Wschodu, inspiracją dla niej są przywódcy duchowi i wielcy nauczyciele. Od kilku lat systematycznie praktykuje uważność i wprowadza ją do swojego życia osobistego i zawodowego. Jak sama podkreśla: "uważność umożliwia mi wychodzenie ze strefy komfortu, mimo, że jest to trudne i czasami bolesne."

Uczestniczy w szkoleniu Nauczycielskim Terapii Poznawczej Opartej Na Uważności MBCT. Jej najważniejszym odkryciem w trakcie wdrażania w życie metod uważności jest życzliwa AKCEPTACJA. 

Lubi słońce, podróże, dobre jedzenie oraz łamigłówki, matematykę i układanie puzzli.

IMG_1029_1.png


Ewelina Tur

Członek Zarządu

Psycholog w trakcie certyfikacji z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. W swojej pracy zawodowej i klinicznej interesuje się wykorzystaniem mindfulness (w szczególności terapii poznawczej opartej na uważności - MBCT oraz terapii poznawczej opartej na uważnym samo-współczuciu - MSC) w psychoterapii osób cierpiących na zaburzenia nastroju . Prowadzi warsztaty oparte o program redukcji stresu oparty na uważności – MBSR. Pracuje jako asystent dydaktyczny w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Poza zagadnieniami związanymi z psychoterapią, jej projekty badawcze dotyczą wpływu błędów poznawczych na efektywność działań charytatywnych.

Rada Fundacji

AOF_9260.jpg

Małgorzata Jasnoch

Certyfikowana coach Action Learning, trenerka, mentorka, doradczyni biznesowa, pasjonatka mindfulness - praktykuje uważność i wykorzystuje narzędzia mindfulness w swojej pracy zawodowej z liderami i ich zespołami. Towarzyszy liderom w ich rozwoju osobistym, a wraz z nimi w ewolucji ich firm. Głęboko w sercu leży jej dbałość o budowanie zaufania w zespole, o partycypację pracowników w decyzjach dotyczących ich pracy i rozwoju ich działów/firm, o uważne wsłuchiwanie się w głosy i pasje członków zespołu. Wynika to z doświadczenia, że tak zarządzane zespoły pracuje z zaangażowaniem przynosząc firmie/organizacji maksimum wyników przy jednoczesnej ogromnej satysfakcji osobistej poszczególnych członków zespołu.

Podkreśla ogromną wartość uważnego spojrzenia z zewnątrz przy wspierającym oku kogoś przyjaznego i doświadczonego. Sam lider i jego zespół pracując intensywnie operacyjnie, wielu rzeczy nie jest w stanie zauważyć. Lubi być lustrem. Fascynujące jest dla niej rozkwitanie uśmiechu na ustach osób, którym pewne rzeczy dzięki wspólnej pracy się rozjaśniają.

Współtwórczyni spółki TEAL Action Learning Global, w ramach której tworzy i realizuje projekty rozwojowe dotyczące rozwijania umiejętności menedżerskich, zarządzania energią i zasobami lidera, uważną komunikację w zespole, dzielenie się wiedzą w organizacji, projektowanie i wdrażania zmian z dbałością o równowagę życiową. Współtwórczyni Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER, którego była Prezeską Zarządu. Doświadczona menadżerka z prawie 20-letnim stażem w budowaniu nowych zespołów, nowych marek, nowych oddziałów dużych międzynarodowych firm, nowych sieci kooperacyjnych oraz 14-letnim doświadczeniem w prowadzeniu firmy.

  • Anna Szczepanik