PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

Szkolenie kierowane jest do osób z wykształceniem wyższym magisterskim, w kierunkach związanych z szeroko rozumianym pomaganiem w zakresie dobrostanu fizycznego i psychicznego, a zatem wykształceniem psychologicznym, terapeutycznym, medycznym. Zgłoszenia osób z innym wykształceniem i pod innym kątem zastosowania MBCT (np. edukacja) będą rozpatrywane indywidualnie.

Kryteria kwalifikacyjne są szczegółowo opisane tutaj

Rekrutacja trwa od 1 września do 15 grudnia 2018 roku i odbywa się w trzech etapach:

  1. Wysłanie zgłoszenia w wersji elektronicznej na na adres email: biuro@fundacja-mindfulness.org

  2. Wypełnienie otrzymanego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na powyższy adres mailowy.

  3. Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji i predyspozycji do pracy w zawodzie. Rozmowy będą przeprowadzane od października do 15 grudnia 2018 roku w Warszawie i/lub w Gdańsku.

Po pozytywnym przejściu rekrutacji, potwierdzeniem przyjęcia na szkolenie jest wpłata zaliczki w ciągu 7 dni w wysokości 1000 zł i podpisanie umowy szkoleniowej.

Koszt procedury wynosi 200 zł.

TERMINY

Pierwszy zjazd dla ścieżki regularnej (3 dni) oraz skróconej (1 dzień) planujemy w dniach 10-12 stycznia 2019 w Gdańsku.

Szczegółowe terminy i miejsca już wkrótce!

ZAPISY

Aby zgłosić się na szkolenie nauczycielskie MBCT-PL należy wypełnić online poniższy formularz zgłoszeniowy.