Uważność to zdolność do obserwacji samego siebie i otaczającego świata, pełnego skupiania uwagi na tym, co się w danej chwili dzieje,  tu i teraz.

Podstawową cechą tej umiejętności jest bezstronność. Będąc w pełni świadomym własnych doświadczeń - doznań fizycznych, myśli, emocji, nie przywiązujemy się do nich, nie oceniamy.

Tego rodzaju samoobserwacja umożliwia przerwanie nawykowych reakcji na różnego rodzaju bodźce, a tym samym pozwala na bardziej świadomą i kontrolowaną reakcję.

Uważność obejmuje również akceptację, co oznacza, że zwracamy uwagę na nasze myśli i uczucia, nie osądzając ich - nie zakładając, na przykład, że istnieje "właściwy" lub "niewłaściwy" sposób myślenia lub odczuwania w danym momencie. Kiedy praktykujemy uważność, nasze myśli dostrajają się do tego, co odczuwamy w obecnej chwili, zamiast przywoływać przeszłość lub wyobrażać sobie przyszłość.

Badania dowiodły, że regularna praktyka uważności w znacznym stopniu:

• Zmniejsza poziom lęku

• Zwiększa odporność organizmu

• Poprawia zdolność ludzi do samoregulacji emocjonalnej, a tym samym zmniejsza reaktywność emocjonalną

• Zwiększa uwagę i zdolność do skupienia

• Poprawia pamięć, uczenie się i percepcję

• Zmniejsza stres

• Poprawia jakość snu

• Obniża ciśnienie krwi

• Poprawia jakość życia

• Zwiększa dobre samopoczucie