Wymagania wstępne dla uczestników Szkolenia Nauczycielskiego Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT-PL)

Aby zakwalifikować się do udziału w szkoleniu należy odpowiedzieć twierdząco na poniższe pytania:

 1. Czy regularnie i samodzielnie praktykujesz uważność?

  Regularna praktyka uważności jest podstawą umiejętnego nauczania. Bez niej uczenie innych nie będzie oparte na współczuciu i głębokim zrozumieniu wartości związanych z mindfulness. Dlatego potrzeba co najmniej roku własnej regularnej praktyki uważności zanim wkroczy się na ścieżkę nauczyciela MBCT.

 2. Czy brałeś/łaś udział w zorganizowanym ośmiotygodniowym kursie stacjonarnym Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT) lub Programie Redukcji Stresu Opartym na Uważności (MBSR)?

  Udział w takim kursie rozwija i pogłębia osobistą praktykę medytacyjną oraz umożliwia doświadczenie wewnętrzne kursu w sposób, w jaki jest on zazwyczaj przeprowadzany.
  Oferujemy 8-tygodniowe kursy MBCT oraz MBSR. Jeśli nie ma możliwości wzięcia udziału w żadnym z naszych kursów, można znaleźć odpowiedni kurs na stronie Polskiego Towarzystwa Mindfulness, gdzie znajduje się lista nauczycieli, którzy spełniają warunki dotyczące dobrych praktyk w nauczaniu (Good Practice Guidelines).

 3. Czy znasz środowisko lub grupę osób, dla których masz możliwość zorganizowania kursu MBCT i czy masz doświadczenie w przeprowadzaniu kursów, terapii lub innej formy pracy z ludźmi w tym środowisku?

  Chodzi o kwalifikacje, które umożliwiłyby przeprowadzanie kursów MBCT dla określonych grup ludzi i w kontekście, w którym planuje się potem uczyć. Na przykład dla zastosowania MBCT w terapii zaburzeń psychicznych, w szczególności depresji wymagane są kwalifikacje kliniczne poparte wykształceniem w tym kierunku, zwłaszcza: medyczne, psychologiczne (kliniczna), kwalifikacje terapeutyczne oraz doświadczenie w prowadzeniu terapii poznawczo-behawioralnej, terapii interpersonalnej, aktywacji behawioralnej czy innych metod terapeutycznych opartych na dowodach oraz mieć wiedzę/umiejętność pracy z grupami klinicznymi.
  W niektórych sytuacjach, na przykład prowadząc kursy MBCT dla osób prywatnych, szukających rozwoju osobistego lub innych kompetencji, nauczyciele MBCT mogą nie posiadać doświadczenia klinicznego. W takiej sytuacji jednakże dodatkowe szkolenie w zakresie podstaw CBT może być wskazane. Fundacja Rozwoju Mindfulness przewiduje organizowanie takich krótkich kursów, aby te umiejętności nabyć.

 4. Czy posiadasz umiejętności niezbędne do pracy z osobami indywidualnymi lub grupami?