KOSZTY SZKOLENIA

Opłata za szkolenie - ścieżka regularna:

 • 7 rat: 2200 zł

 • 2 raty: 7500 zł

 • 1 rata: 14800 zł

 • Opłata rekrutacyjna: 200 zł

Opłata za szkolenie - ścieżka skrócona:

 • 10 rat: 1150 zł

 • 5 rat: 2250 zł

 • 2 raty: 5500 zł

 • 1 rata: 10500 zł

 • Opłata rekrutacyjna: 200 zł

Opłaty dodatkowe:

 • Niektóre zjazdy mogą się odbywać poza miastem, wówczas dodatkowo płatne przez uczestnika jest zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku.

 • Superwizja indywidualna, grupowa lub koleżeńska: 8h – w zależności od prowadzącego od 150 PLN do 50 GBP.

 • Finalna ocena kompetencji i otrzymanie certyfikatu: brak ostatecznej informacji - obecnie trwają ustalenia z OMC, ale nie więcej niż 500 GBP.

ZASADY PŁATNOŚCI

Płatności za szkolenie można dokonywać w ratach wg ustalonego harmonogramu.

Wniesiona zaliczka w wysokości 1000 zł zostanie rozliczona w ostatniej racie szkolenia.

Opłatę rekrutacyjną oraz opłatę za szkolenie należy wpłacać na konto:

Fundacja Rozwoju Mindfulness

ul. 23 Marca 59 lok. 2, 81-820 Sopot

nr konta: 82 1140 2004 0000 3902 7798 2889

w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia

Na 30 dni przed każdym modułem uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną informacje dotyczące miejsca odbywania danego modułu. Zjazdy będą odbywać się w Warszawie i/lub Gdańsku.