Ogólnopolskie Dni Uważności, 7-12 stycznia 2019

Wydarzenie ma na celu propagowanie uważności w codziennym życiu osobistym, społecznym i zawodowym, poprzez upowszechnianie wiedzy i praktyki w zakresie metod związanych z uważnością. Pomysłodawcą i organizatorem jest  Fundacja Rozwoju Mindfulness.

Dni uważności to ogólnopolska akcja mówienia o mindfulness, w ramach której w całej Polsce odbędą się rozmaite bezpłatne warsztaty, praktyki, prelekcje, spotkania oraz inne przedsięwzięcia informujące i propagujące uważność oraz rozwijanie życzliwości i współczucia w naszym codziennym życiu.

Cykl zakończony i podsumowany zostanie w dniu 13 stycznia 2019 r. w Gdańsku podczas konferencji "Gdziekolwiek jesteś bądź. Społeczny wymiar uważności".

Zapraszamy serdecznie nauczycieli uważności, koła naukowe Mindfulness oraz ośrodki prowadzące zajęcia z mindfulness dla dorosłych i dla dzieci w całej Polsce do organizowania wydarzenia w tych dniach.

Dlaczego Warto się zaangażować?

• by pomóc innym podnosić jakość życia,

• by uczyć prostych technik radzenia sobie ze stresem,

• by promować zdrowy tryb życia,

• by wspólnie zrobić coś dobrego,

• by promować swój ośrodek oraz prowadzących

Jak można się zaangażować? 

Wystarczy w terminie 7-12 stycznia 2019 r. zorganizować bezpłatne spotkanie promujące uważność.

Może to być wspólne praktykowanie uważności, praktyka mindful jogi, prelekcja o mindfulness, krótki warsztat dot. radzenia sobie ze stresem, trudnymi emocjami za pomocą uważności lub jak zastosować mindfulness w życiu zawodowym albo gdy cierpimy na bezsenność lub podobne.

Pierwszym krokiem jest zapoznanie z warunkami organizacji wydarzenia (poniżej) oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Warunki organizacji wydarzenia:

  1. Rejestracja wydarzenia w systemie Konfeo, który jest profesjonalną i niezawodną platformą do organizacji wydarzeń, dbającą o kwestie RODO.

  2. Przeprowadzenie zapisów na wydarzenie (w ramach systemu Konfeo).

  3. Wysłanie mailingu zapraszającego na Ogólnopolskie Dni Uważności (ODU) oraz Konferencję "Gdziekolwiek jesteś, bądź. Społeczny wymiar uważności", a także zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej (gotowe teksty zostaną przekazane do końca listopada).

  4. Promowanie swojego wydarzenia, czyli także ODU wśród jak największej grupy odbiorców.

  5. Przeprowadzenie bezpłatnego wydarzenia w dniach 7-12 stycznia 2019 roku.

  6. Przesłanie 3 zdjęć z wydarzenia oraz liczby uczestników (do 12 stycznia do końca dnia).

Więcej informacji na stronie Ogólnopolskich Dni Uważności